ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
15,000تومان
1 سال
15,000تومان
1 سال
15,000تومان
1 سال
.com
300,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.net
350,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
360,000تومان
1 سال
.org
350,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.info
130,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
.shop
1,200,000تومان
1 سال
468,000تومان
1 سال
468,000تومان
1 سال
.me
112,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.monster
35,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.xyz
35,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.co
925,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.space
656,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.fun
656,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.site
35,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.club
407,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.icu
65,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.store
1,750,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.online
1,100,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.cyou
65,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains