سرور مجازی ابری هلند - 1001

560,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت حافظه رم
1 هسته پردازنده با فرکانس 2000 مگاهرتز
20 گیگابایت فضا SSD
4 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1002

1,140,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت حافظه رم
1 هسته پردازنده با فرکانس 2000 مگاهرتز
40 گیگابایت فضا SSD
6 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1003

2,110,000 تومان
ماهانه

4 گیگابایت حافظه رم
2 هسته پردازنده با فرکانس 4000 مگاهرتز
60 گیگابایت فضا SSD
8 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1004

3,530,000 تومان
ماهانه

8 گیگابایت حافظه رم
4 هسته پردازنده با فرکانس 8000 مگاهرتز
80 گیگابایت فضا SSD
8 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1005

6,340,000 تومان
ماهانه

16 گیگابایت حافظه رم
8 هسته پردازنده با فرکانس 16000 مگاهرتز
120 گیگابایت فضا SSD
10 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1006

10,710,000 تومان
ماهانه

32 گیگابایت حافظه رم
12 هسته پردازنده با فرکانس 24000 مگاهرتز
180 گیگابایت فضا SSD
10 ترابایت پهنای باند ماهانه

سرور مجازی ابری هلند - 1007

18,890,000 تومان
ماهانه

64 گیگابایت حافظه رم
16 هسته پردازنده با فرکانس 32000 مگاهرتز
240 گیگابایت فضا SSD
15 ترابایت پهنای باند ماهانه