بهترین کیفیت ارائه شده در سرور مجازی را با بستلا تجربه کنید. تحویل آنی پس از پرداخت

pro-nvme-1001 0 موجود است
200,000تومان ماهانه
2GB RAM DDR4
80GB SSD NVMe
CPU 2vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1002 0 موجود است
360,000تومان ماهانه
4GB RAM DDR4
155GB SSD NVMe
CPU 3vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1003
680,000تومان ماهانه
8GB RAM DDR4
300GB SSD NVMe
CPU 4vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1004
1,000,000تومان ماهانه
12GB RAM DDR4
435GB SSD NVMe
CPU 6vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1005
1,320,000تومان ماهانه
16GB RAM DDR4
560GB SSD NVMe
CPU 8vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1006
1,640,000تومان ماهانه
20GB RAM DDR4
675GB SSD NVMe
CPU 10vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1007
2,120,000تومان ماهانه
26GB RAM DDR4
845GB SSD NVMe
CPU 12vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
pro-nvme-1008
2,600,000تومان ماهانه
32GB RAM DDR4
1000GB SSD NVMe
CPU 14vCore(s)
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل لینوکس
سیستم عامل ویندوز
کانفیگ اولیه رایگان
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان