سرور مجازی دیتاسنتر OVH تمام NVMe تحویل خودکار پس از پرداخت

PLVPS-1 0 موجود است
240,000تومان ماهانه
1GB RAM DDR4
10GB SSD NVMe
1vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
PLVPS-2
340,000تومان ماهانه
2GB RAM DDR4
15GB SSD NVMe
2vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
سیستم عامل های ویندوز با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
PLVPS-3
660,000تومان ماهانه
4GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
4vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
سیستم عامل های ویندوز با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
PLVPS-4
1,310,000تومان ماهانه
8GB RAM DDR4
40GB SSD NVMe
4vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
سیستم عامل های ویندوز با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
PLVPS-5
2,610,000تومان ماهانه
16GB RAM DDR4
80GB SSD NVMe
5vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
سیستم عامل های ویندوز با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
PLVPS-6
5,210,000تومان ماهانه
32GB RAM DDR4
160GB SSD NVMe
6vCore CPU
AMD EPYC 7351P
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
سیستم عامل های ویندوز با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان