سرور مجازی دیتاسنتر OVH تمام NVMe تحویل خودکار پس از پرداخت

DEVPS-1 0 موجود است
250,000تومان ماهانه
1GB RAM DDR4
10GB SSD NVMe
2vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
DEVPS-2 0 موجود است
340,000تومان ماهانه
2GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
3vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
DEVPS-3 0 موجود است
660,000تومان ماهانه
4GB RAM DDR4
40GB SSD NVMe
4vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
DEVPS-4 0 موجود است
1,310,000تومان ماهانه
8GB RAM DDR4
80GB SSD NVMe
5vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
DEVPS-5 0 موجود است
2,610,000تومان ماهانه
16GB RAM DDR4
160GB SSD NVMe
6vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
DEVPS-6 0 موجود است
5,230,000تومان ماهانه
32GB RAM DDR4
320GB SSD NVMe
8vCore CPU
Intel(R) Xeon(R)
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند کاملا نامحدود
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان