سرور اختصاصی هتزنر آلمان توجه کنید بسته به زمان تحویل سرور در سایت هتزنر تحویل زمان بر خواهد بود.

AX41-NVMe
1,400,000تومان ماهانه
AMD Ryzen™ 5 3600 Hexa-Core
Simultaneous Multithreading
(software-RAID 1)
  • 64 GB DDR4 RAM
  • 2 x 512 GB NVMe SSD Hard drive
  • 1 GBit/s port Connection
  • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
  • 100 GB Backup space
  • Unlimited * Traffic
سفارش دهید 1,400,000 هزینه تنظیم