سرور ابری NVMe هتزنر آلمان

کلاود هتزنر CX11
120,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
2100 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX11
173,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX21
230,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX21
315,000تومان ماهانه
3 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
7500 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX31
400,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX31
570,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX41
740,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX41
1,080,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX51
1,400,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX51
2,250,000تومان ماهانه
16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز
سفارش دهید ستاپ رایگان