سرور ابری NVMe هتزنر

کلاود هتزنر CX11 0 موجود است
شروع از 350,000تومان ماهانه
1 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
2100 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX11 0 موجود است
شروع از 420,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX21 0 موجود است
شروع از 520,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX21 0 موجود است
شروع از 730,000تومان ماهانه
3 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
7500 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX31 0 موجود است
شروع از 930,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX31 0 موجود است
شروع از 1,310,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX41 0 موجود است
شروع از 1,670,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX11 0 موجود است
شروع از 2,080,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX12 0 موجود است
شروع از 2,080,000تومان ماهانه
2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX41 0 موجود است
شروع از 2,400,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CX51 0 موجود است
شروع از 3,090,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX21 0 موجود است
شروع از 3,630,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX22 0 موجود است
شروع از 3,630,000تومان ماهانه
4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
کلاود هتزنر CPX51 0 موجود است
شروع از 5,220,000تومان ماهانه
16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX31 0 موجود است
شروع از 7,190,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX32 0 موجود است
شروع از 7,190,000تومان ماهانه
8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX41 0 موجود است
شروع از 14,380,000تومان ماهانه
16 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
33600 مگاهرتز فرکانس CPU
64 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX42 0 موجود است
شروع از 14,380,000تومان ماهانه
16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
64 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX51 0 موجود است
شروع از 27,690,000تومان ماهانه
32 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
67200 مگاهرتز فرکانس CPU
128 گیگابایت رم DDR4
600 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX52 0 موجود است
شروع از 27,690,000تومان ماهانه
32 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
80000 مگاهرتز فرکانس CPU
128 گیگابایت رم DDR4
600 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان
CCX62 0 موجود است
شروع از 41,010,000تومان ماهانه
48 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
120000 مگاهرتز فرکانس CPU
192 گیگابایت رم DDR4
960 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت
سفارش دهید ستاپ رایگان