کلاود هتزنر CX11

شروع از
350,000 تومان
ماهانه

1 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
2100 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CPX11

شروع از
420,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CX21

شروع از
510,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CPX21

شروع از
720,000 تومان
ماهانه

3 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
7500 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CX31

شروع از
920,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CPX31

شروع از
1,290,000 تومان
ماهانه

4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CX41

شروع از
1,650,000 تومان
ماهانه

4 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX11

شروع از
2,060,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX12

شروع از
2,060,000 تومان
ماهانه

2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CPX41

شروع از
2,370,000 تومان
ماهانه

8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CX51

شروع از
3,060,000 تومان
ماهانه

8 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX21

شروع از
3,590,000 تومان
ماهانه

4 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX22

شروع از
3,590,000 تومان
ماهانه

4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

کلاود هتزنر CPX51

شروع از
5,160,000 تومان
ماهانه

16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX31

شروع از
7,110,000 تومان
ماهانه

8 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX32

شروع از
7,110,000 تومان
ماهانه

8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX41

شروع از
14,220,000 تومان
ماهانه

16 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
33600 مگاهرتز فرکانس CPU
64 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX42

شروع از
14,220,000 تومان
ماهانه

16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
64 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX51

شروع از
27,380,000 تومان
ماهانه

32 هسته سی پی یو اختصاصی Intel Xeon Skylake
67200 مگاهرتز فرکانس CPU
128 گیگابایت رم DDR4
600 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX52

شروع از
27,380,000 تومان
ماهانه

32 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
80000 مگاهرتز فرکانس CPU
128 گیگابایت رم DDR4
600 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

CCX62

شروع از
40,550,000 تومان
ماهانه

48 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
120000 مگاهرتز فرکانس CPU
192 گیگابایت رم DDR4
960 گیگابایت فضا NVMe
10 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 3 کشور آلمان و فنلاند و آمریکا
قابل ارائه از 5 لوکیشن فالکنشتاین، نورنبرگ، هلسینکی، اشبرن ویرجینیا و هیلزبورو، اورگن
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت