تحویل 1 تا 48 ساعت بدون کنترل پنل مدیریت و مستقیم از دیتاسنتر ارائه می شود

TRVDS-1
285,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2698 V4 1 Core
2 GB DDR4 RAM
40 GB SAS SSD
10 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
TRVDSlab-1
250,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2697 V4 1 Core
1 GB DDR4 RAM
20 GB NVMe SSD
1 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
TRVDS-2
400,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2698 V4 2 Core
3 GB DDR4 RAM
50 GB SAS SSD
10 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
TRVDS-3
520,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2698 V4 3 Core
4 GB DDR4 RAM
60 GB SAS SSD
10 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
TRVDS-4
670,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2698 V4 4 Core
6 GB DDR4 RAM
70 GB SAS SSD
10 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
TRVDS-5
870,000تومان ماهانه
İntel Xeon E5 2698 V4 6 Core
8 GB DDR4 RAM
80 GB SAS SSD
10 Gbit Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان
SuperTRVDS-5
2,000,000تومان ماهانه
İntel Xeon E7 8890 V4 12 Core
32 GB DDR4 RAM
300 GB SAS SSD
10 GBit/s Port Unlimited
سفارش دهید ستاپ رایگان