لطفا جهت دریافت سریع اطلاعیه ها و اخبار بستلا در کانال تلگرام بستلا به آدرس t.me/bestlanet عضو شوید.

نکته: نصب خبر خوان و ربات تلگرام در این سرور ممنوع است. تعداد Addon Domains در این سرور 1 است.

هفت روز گارانتی بازگشت وجه درصورت وجود مشکل و عدم برطرف شدن در طول 24 ساعت

دفنیس
 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
جانوس
 • 200 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
تلستو
 • 500 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
پاپتوس
 • 1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
تارووس
 • 2 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
ثریمر
 • 3 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
تتیس
 • 4 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت
تیتان
 • 5 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارای گواهی اس اس ال رایگان
 • نحوه تحویل خودکار پس از پرداخت