سرور مجازی حرفه ای هلند دارای استوریج NVMe انواع سیستم عامل های لینوکس و ویندوز با نصب خودکار تحویل آنی پس از پرداخت

NLVPS-1 0 Disponível
280,000تومان por mês
1GB RAM DDR4
10GB SSD NVMe
2vCore CPU
CPU AMD Ryzen 5 3600
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند 1 ترابایت
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
Assinar agora Taxa de Configuração Grátis
NLVPS-2
500,000تومان por mês
2GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
3vCore CPU
CPU AMD Ryzen 5 3600
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند 1 ترابایت
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
Assinar agora Taxa de Configuração Grátis
NLVPS-3
990,000تومان por mês
4GB RAM DDR4
40GB SSD NVMe
4vCore CPU
CPU AMD Ryzen 5 3600
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند 1 ترابایت
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
Assinar agora Taxa de Configuração Grátis
NLVPS-4
1,970,000تومان por mês
8GB RAM DDR4
80GB SSD NVMe
5vCore CPU
CPU AMD Ryzen 5 3600
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند 1 ترابایت
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
Assinar agora Taxa de Configuração Grátis
NLVPS-5
3,920,000تومان por mês
16GB RAM DDR4
160GB SSD NVMe
6vCore CPU
CPU AMD Ryzen 5 3600
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر
پهنای باند 1 ترابایت
سیستم عامل های لینوکس با نصب خودکار
ویندوز سرور 2019 با نصب خودکار
تحویل فوری پس از پرداخت
Assinar agora Taxa de Configuração Grátis