مستر ریسلر هاست آلمان SSD NVMe

مستر - 1001
30,000تومان ماهانه
فضا 5 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت WHM مجاز 2 عدد
اکانت سی پنل مجاز 10 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
مستر - 1002
40,000تومان ماهانه
فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت WHM مجاز 5 عدد
اکانت سی پنل مجاز 30 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
مستر - 1003
60,000تومان ماهانه
فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت WHM مجاز 10 عدد
اکانت سی پنل مجاز 50 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
مستر - 1004
110,000تومان ماهانه
فضا 50 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت WHM مجاز 30 عدد
اکانت سی پنل مجاز 100 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
مستر - 1005
200,000تومان ماهانه
فضا 100 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت WHM مجاز 50 عدد
اکانت سی پنل مجاز 200 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان