آلفا ریسلر هاست آلمان SSD NVMe

آلفا - 1001
45,000تومان ماهانه
فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت مستر ریسلر مجاز 5 عدد
اکانت WHM مجاز 10 عدد
اکانت سی پنل مجاز 30 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
آلفا - 1002
65,000تومان ماهانه
فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت مستر ریسلر مجاز 8 عدد
اکانت WHM مجاز 15 عدد
اکانت سی پنل مجاز 45 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
آلفا - 1003
115,000تومان ماهانه
فضا 50 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت مستر ریسلر مجاز 15 عدد
اکانت WHM مجاز 30 عدد
اکانت سی پنل مجاز 90 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
آلفا - 1004
205,000تومان ماهانه
فضا 100 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت مستر ریسلر مجاز 22 عدد
اکانت WHM مجاز 45 عدد
اکانت سی پنل مجاز 135 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان
آلفا - 1005
385,000تومان ماهانه
فضا 200 گیگابایت SSD NVMe
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت مستر ریسلر مجاز 35 عدد
اکانت WHM مجاز 80 عدد
اکانت سی پنل مجاز 200 عدد
تحويل پس از پرداخت آنلاين
سفارش دهید ستاپ رایگان