جهت دریافت آخرین اطلاعیه ها و تخفیف ها در کانال تلگرام بستلا به آدرس t.me/bestlanet عضو شوید.

95,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CX11
1 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
2100 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

112,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CPX11
2 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
5000 مگاهرتز فرکانس CPU
2 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

145,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CX21
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

194,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CPX21
3 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
7500 مگاهرتز فرکانس CPU
4 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

242,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CX31
2 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
4200 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

333,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CPX31
4 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
10000 مگاهرتز فرکانس CPU
8 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

425,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CX41
4 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
8400 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

603,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CPX41
8 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
20000 مگاهرتز فرکانس CPU
16 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

780,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CX51
8 هسته سی پی یو Intel Xeon Skylake
16800 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز

1,217,000تومان ماهانه

کلاود هتزنر CPX51
16 هسته سی پی یو AMD EPYC 2nd Gen
40000 مگاهرتز فرکانس CPU
32 گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضا NVMe
1 گیگابیت پورت اختصاصی
20 ترابایت پهنای باند
قابل ارائه از 2 کشور آلمان و فنلاند
قابل ارائه از 3 لوکیشن فالکنشتاین،نورنبرگ و هلسینکی
راه اندازی سرور کمتر از یک روز