جهت دریافت آخرین اطلاعیه ها و تخفیف ها در کانال تلگرام بستلا به آدرس t.me/bestlanet عضو شوید.

3,000تومان ماهانه

دفنیس
فضا : 100 مگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

3,500تومان ماهانه

جانوس
فضا : 200 مگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

4,500تومان ماهانه

تلستو
فضا : 500 مگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

6,500تومان ماهانه

پاپتوس
فضا : 1 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

8,500تومان ماهانه

تارووس
فضا : 2 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

11,000تومان ماهانه

ثریمر
فضا : 3 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

13,000تومان ماهانه

تتیس
فضا : 4 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل

15,000تومان ماهانه

تیتان
فضا : 5 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی : 1 عدد
گواهی اس اس ال رایگان : دارای
خودکار پس از پرداخت : نحوه تحویل