سیستم عامل های قابل نصب بر روی سرورهای بستلا

با کلیک روی نام هر سرور، سیستم عامل های قابل نصب روی آن سرویس را میتوانید مشاهده کنید

(برای خرید این سرور کلیک کنید)

تحت ویندوز

Windows Server 2019-64

Windows Server 2012-r2-64

تحت لینوکس

Ubuntu 20.04-x86_64

Ubuntu 19.04-x86_64

Ubuntu 18.04-x86_64

Ubuntu 16.04-x86_64

CentOS 8.2-x86_64

CentOS 8-x86_64

CentOS 7.7-x86_64

CentOS 6.9-x86_64

Debian 10-x86_64

Fedora 27-x86_64

Suse 15.1-x86_64

(برای خرید این سرور کلیک کنید)

تحت ویندوز

Windows Server 2019-64

Windows Server 2012-r2-64

تحت لینوکس

Ubuntu 20.04-x86_64

Ubuntu 19.04-x86_64

Ubuntu 18.04-x86_64

Ubuntu 16.04-x86_64

CentOS 8.2-x86_64

CentOS 8-x86_64

CentOS 7.7-x86_64

CentOS 6.9-x86_64

Debian 10-x86_64

Fedora 27-x86_64

Suse 15.1-x86_64